Kişisel Verilerin Korunmasında (Çalışan ve Çalışma Adayları)

İnsan Kaynakları Politikamız;

İKGÖKSU Kapı Mekatronik Yapı Teknolojileri San. Tic. A.Ş. İnsan Kaynakları Departmanı olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Kişisel Verilerinizin hukuka uygun olarak korunması ve işlenmesine azami önem vermekte, tüm planlamalarımızda, süreçlerimizde ve faaliyetlerimizde bu özenle hareket etmekteyiz.

Özel hayatın gizliliğinin temeli olan Kişisel Verilerin korunması ve işlenmesini sadece mevzuata uyum sağlamak doğrultusunda değerlendirmemekte, yaklaşımımızın temeline insana verdiğimiz değeri koymaktayız.

Bu bilinçle İnsan Kaynakları Departmanı olarak, Kişisel Verilerin korunması ve işlenmesi için tüm idari ve teknik tedbirleri alıyoruz. Veri gizliliğinizin gözetilmesi, politikaya uyum sağlanması ve çalışanlarımızın da bu konudaki farkındalığının yükseltilmesi amacıyla çalışmalar yapmakta, yeni başlayan çalışanlarımız için uyum süreçlerini işletmekte ve gerekli düzenlemeleri yapmaktayız

Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Adınız,  soyadınız, doğum tarihiniz, doğum yeriniz, ev adresiniz, vatandaşlık numaranız (TC kimlik numaranız), ehliyet seri numaranız, kimlik seri numaranız, telefon numaralarınız, motorlu taşıt plakanız, pasaport numaranız, özgeçmişiniz, fotoğraflarınız, görüntüleriniz ve ses kayıtlarınız, parmak izleriniz, IP adresiniz, e-posta adresiniz, hobileriniz, etkileşimde bulunduğunuz kişiler, grup üyelikleriniz,  aile bilgileriniz, sağlık bilgileriniz ve kayıtlarınız, sağlık verileriniz, röntgen, MR gibi sağlık kurumu kayıtlarınız, kan grubunuz, ülke-şehir-posta kodunuz, yaşınız, cinsiyetiniz, adli sicil kaydınız, banka hesap numaranız, akademik bilgileriniz, medeni durumunuz, çocuklarınıza ait bilgileriniz, acil durum bilgileriniz, engellilik durumunuz, askerlik kayıtlarınız ve sayılanlarla sınırlı olmamak üzere bunun gibi bir kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm verilerinizdir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri nelerdir?

Şirketimiz gerek çalışma adayları, gerekse çalışan personeller için;

 • 4857 sayılı İş Kanunu,
 • 5510 Sayılı SSGSK Kanunu,
 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
 • 6098 Sayılı Borçlar Kanunu,
 • 6698 Sayılı Kişisel Verileri Kanunu ve yönetmelikler gereği,
 • Çalışma Bakanlığı ve SGK Müfettişlerince yapılan denetimlerde,
 • Veri bankasında gerektiğinde iletişime geçmek üzere,
 • İstatistiksel Çalışmalar için,
 • Ayrıca mahkeme ve bilirkişi incelemelerinde sunmak üzere,
 • Yerel Kolluk Kuvvetleri ve Organize Sanayi Müdürlüğü’ne istenmesi durumunda sunmak üzere

kişisel verileriniz işlenebilir, saklanabilir, kanunun öngördüğü ölçüde aktarılabilir ve yine kanun tarafından belirlenen sürelerin sonunda silinebilir, imha edilebilir.

verilerin saklanması süresi ne kadardır?

 

Kişisel verilerin toplanma yöntemleri nelerdir?

Kişisel veri

leriniz, yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan dijital başvuru formlarıyla, çalışan adaylarının e-posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları özgeçmişleriyle, istihdam veya danışmanlık şirketleri tarafından şirketimize iletilen özgeçmişlerinizle, video konferans, telefon gibi araçlarla veya yüz yüze mülakat yapılan hallerde, mülakat sırasında çalışan adayı tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontrollerle şirketimiz tarafından yapıl

an araştırmalarla; tecrübesi olan uzman kişiler tarafından yapılan ve sonuçları incelenen yetenek ve kişilik özelliklerini tespit eden işe alım testleriyle, işe alımda sürecinde sunmuş olduğunuz işbaşı evraklarıyla, eğitimlerde doldurulan formlarla; AGİ formlarıyla, günlük PDKS kayıtları için alınan parmak iziyle, mesai formlarıyla ve talep edilen bilgilendirmeler neticesinde dolu halde alınan İK formları ile ve burada sayılan yöntemlerle sınırlı kalmamak üzere başkaca yöntemlerle toplanabilir.

Kişisel verilerin saklanması ve korunması nasıl yapılmaktadır?

Kişisel verileriniz, Firmamız nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde KVKK’nun 12. maddesi gereğince gizli olarak saklanacak, yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Şirketimiz, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nun 12. maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleyecek şekilde oluşturmakla, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemlerini almakla mükelleftir.

Kişisel 

Kişisel Verileriniz, ilgili kanunlarda tanımlı olduğu süreler gözetilerek çalıştığınız sürece her daim, ayrılmanız halinde ise 15 yıl süre ile tarafımızca saklanacaktır.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız nelerdir?

KVKK gereğince, Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

 1. a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) İşlenmişse bilgi talep etme,
 3. c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

 1. d) Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

e)KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde anonimleştirilmesini, silinmesini isteme,

 1. f) Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 2. g) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Kişisel verileri

min durumu için nereye başvuracağım?

Bu politikada tanımlı Kişisel Verileriniz ile ilgili durumlar için;

 • Mail yol
  u ile insankaynaklari@goxu.com.tr mail adresine KVKK İK Başvuru Formu ile (İmzalı ve taranmış haliyle)
 • Yazılı olarak ise KVKK İK Başvuru Formu ile İnsan Kaynakları Müdürlüğüne başvurmanız gerekmektedir.

Kişisel verilerim durumu için başvurum kaç günde sonuçlanmaktadır?

Dilekçeniz veya mailiniz ile iletmiş olduğunuz talebiniz, 30 gün içerisinde aynı iletişim yolu ile cevaplanacaktır.


Kalite Politikalarımızı görmek için tıklayınız…

Bayi portal altyapısı için tıklayınız…