GÖKSU Kapı Mekatronik Yapı Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. olarak

2022 Yılı Kalite Hedeflerimiz:

İlgili tarafların da üst seviyede katılımı ile;

  1. Ürün ve hizmetlerimizde en az 10 farklı geliştirme gerçekleştirmek.
  2. En az 3 adet yeni ürün veya hizmeti piyasaya sunmak.
  3. Çalışanlarımıza yönelik en az 20 saat, Bayilerimize yönelik en az 1 kez eğitim veya moral/motivasyon aktivitesinde bulunmak.
  4. Çalışma koşullarını iyileştirmek suretiyle, çalışan memnuniyeti oranını % 85’in altına düşürmemek.
  5. Müşteri Memnuniyet oranımızı 2021 yılına göre % 5 arttırmak, müşteri şikâyet sayısını % 5 azaltmak.
  6. Kalite yönetim sistemi süreçlerinin dokümantasyonunun güncelliğini sağlamak.
  7. Tüm süreçlerin olabildiğince ERP sistemine entegre edilmesini sağlamak.
  8. Çevreye ve diğer yasal zorunluluklara % 100 uyum sağlamak.
  9. 2022 ciromuzu 2021 ciromuza göre % 30 arttırmak.