GÖKSU Kapı Mekatronik Yapı Teknolojileri San. Tic. A.Ş. olarak

Kalite Politikamız;

Kalite Yönetim Sisteminde ilgili taraflarla birlikte tüm süreçlerde risk yönetimi, sürekli iyileştirme ve proses yaklaşımıyla;

  • Üstün Ürün-hizmet kalitesi ve rekabetçi fiyat seviyesi sunarak müşterilerimizin,
  • Sürdürülebilir ürün ve hizmet kalitesini destekleyici “ekonomik ve stratejik işbirliği” tesis ederek tedarikçilerimizin,
  • Mesleki gelişimlerini destekleyici eğitim ve motivasyon etkinlikleri ile katılımcılık ve verimliliklerini artırarak ve alınacak önlemler ile iş sağlığı ve güvenliği açısından çalışanlarımızın,
  • Firmamızı, daha verimli ve karlı hale getirip, yapmış olduğu maddi, manevi yatırımların karşılığını almasını sağlayarak hissedarlarımızın,
  • “Çevreyi koruma, standart ve yasalara uyma duyarlılığı” ile “örnek” olarak toplumumuzun,
  • Teknolojik kapılar sektöründe GOXU markasını bir dünya markası yaparak ülkemizin,

Hak ettiği ve layık olduğu şartlara ulaşmasını sağlamak!